banner

Treść do wydruku:

FORULARZ ZWROTU TOWARU

1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*
* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa


Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku ………………………………………………….

Numer rachunku:

...................................................................................................................................................

Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


……………………………………………….
Czytelny podpis zwracającego


2. Wypełnia pracownik esmont24.pl:

Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer paragonu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto? TAK NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..

Data zwrotu należności: ……………………………………………….